Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

40,269 kb  
Zverejnenie zámeru obce Klokočov prenajať majetok obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - byt žiadateľovi A.Machovi
Zverejnené dňa 09.01.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark