Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

187,929 kb
Programový rozpočet obce Klokočov na roky 2019-2021
Programový rozpočet obce je navrhnutý ako vyrovnaný
V Klokočove dňa 14.12.2018 schválené na OZ, uznesením č. 25/2018

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark