Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

23,208 kb  
Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - R. Janešíkovi a J. Janešíkovej

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark