Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

101,811 kb   
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústneho konania - Kramarčík

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 20.09.2018.
Miestne zisťovanie sa bude konať  - 17.10.2018 o 8.00 hod na Obecnom úrade Klokočov
.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark