Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

58,478 kb  
Oznámenie o začatí územného konania - nové konanie - nariadenie
ústného konania vo veci stavby "ZS a RR bod Hrubý Buk - CA - HRB"
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 12.9.2018

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark