Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov v obci Klokočov:
počet obyvateľov v obci Klokočov k 18.07.2018: 2306 obyvateľov.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark