Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

37,912 kb  
Verejná vyhláška - Okresný úrad Čadca - katastrálny odbor - Upovedomenie
o začatí konania vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte X-175/2018
- Štefan Jenojanek
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 07.06.2018

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark