Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

125,544 kb
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie
ústneho konania - TELECOMPROJECT
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 09.01.2018.
Miestne zisťovanie sa bude konať  - 07.02.2018 o 9.00 hod.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark