Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

131,256 kb 
Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov
a odborných lesných hospodárov - zápis obhospodarovateľa - Furdan
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 27.12.2017.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark