Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

410,914 kb
Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 04.12.2017.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark