Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

852,563 kb
N Á V R H - Rozpočtové opatrenie č.1/2017 - Centrum voľného času Klokočov
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 29.11.2017.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark