Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Veronikou Haferovou v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválených uznesením č. 105/2015 dňa 25.09.2015 ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce:
Ojazdené osobné motorové vozidlo
odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Ojazdené osobné motorové vozidlo Suzuki VitaraZnačka: Suzuki Vitara 5 2,0 lt. Diesel
Zdvihový objem valcov: 1998 cm3
Rok výroby: 1997
Farba: zelenožltá metalíza tmavá
Počet najazdených kilometrov: 217 127 km
Technický stav vozidla: nevyhovujúci, nemá platnú TK, EK, odporúča sa na náhradné diely
Minimálna predajná cena: 400,-- Eur

Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 28.12.2017 do 14.30 h
Zverejnené dňa 07.11.2017
 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark