Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

121,190 kb
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústneho konania
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 30.10.2017.
Miestne zisťovanie sa bude konať  - 29.11.2017 o 8.00 hod.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark