Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

1094,360 kb
Oznámenie o zahájení konania o dodatočnom povolení stavby -
nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 11.09. 2017.
Miestne zisťovanie sa bude konať  - 04.10.2017 o 8.00 hod.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark