Nástroje pre uľahčenie prístupu

Dňa 01.08.2017-07.08.2017, 22.8.2017-23.08.2017 boli odobraté vzorky vody na obecných vodovodoch: Vrchpredmier, Janeskovia, Kýčery – Zajacovia, Pantokovia,    na hydroanalytické rozbory. Rozbory vody sa vykonávajú pravidelne, podľa schváleného harmonogramu.
Protokoly o skúške č. 1574, 1575, 1576, 1577/2017/PV, 1753/2017/PV sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v Klokočove u p. Koniarovej Anny.
Tieto rozbory sa predkladajú Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Čadci a Obvodnému úradu ŽP v Čadci na vedomie v zmysle zákona č.442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark