Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

856,395 kb  
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania -
nariadenie pokračovania v konaní - nariadenie ústneho konania
spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu "Oplotenie"

pdf

1154,607 kb
Dôvody a oznámenie zmeny termínu miestneho zisťovania na 16.8.2017
Zmena dátumu miestneho zisťovania - nový termín  - 16.8.2017 o 8.00 hod.
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 04.07. 2017, zmena termínu 18.07.2017.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark