Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

815,776 kb  
Oznámenie o začatí spojeného územného konania
a nariadenie ústneho konania pre stavbu "Rodinný dom novostavba"
Miestne zisťovanie sa bude konať  - 2.8.2017 o 9.00 hod.
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 03.07. 2017.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark