Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

1128,514 kb  
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústneho konania pre stavbu - ZS a RR bod
VRCHPREDMIER
Miestne zisťovanie sa bude konať  - 26.7.2017 o 8.00 hod.
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 23.06. 2017.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark