Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

1112,849 kb  
Oznámenie o začatí spojeného územného konania a nariadenie
ústneho konania pre stavbu Vodovod Klokočov - rozšírenie  U Mudríkov
Miestne zisťovanie sa bude konať  - 12.07.2017 o 9.00 hod.
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 09.06. 2017.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark