Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

40,478 kb 
Zverejnenie zámeru obce Klokočov prenajať majetok obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - prenájom nebytových priestorov,
za účelom prevádzkovania lekárne
Zverejnené dňa 09.06.2017

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark