Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Veronikou Haferovou v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválených uznesením č. 105/2015 dňa 25.09.2015 ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce:
Ojazdené osobné motorové vozidlo
Značka: AUDI 80
Zdvihový objem valcov: 2 309.0 cm3
Rok výroby: 1992
Farba: zelená metalíza pastelová
Počet najazdených kilometrov: 259 484 km
Technický stav vozidla: zodpovedajúci veku vozidla, má platnú TK, EK
Minimálna predajná cena: 400,-- Eur

PONUKA na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Ojazdené osobné motorové vozidlo AUDI 80 v plnom znení sa nachádza tu
(súbor .pdf, veľkosť - 55,202 kb).

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark