Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Veronikou Haferovou v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválených uznesením č. 105/2015 dňa 25.09.2015 ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce:
Ojazdený terénny osobný automobil
Značka: UAZ-469 BI
Zdvihový objem valcov: 2445 cm3
Rok výroby: 1982
Farba: zelená
Vozidlo je nepojazdné
Minimálna predajná cena: 752,27 Eur

PONUKA na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Ojazdený terénny osobný automobil UAZ-469 BI v plnom znení sa nachádza tu
(súbor .pdf, veľkosť - 55,047 kb).

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark