Nástroje pre uľahčenie prístupu

Oznamujeme občanom, že dňa 9.9. 2016 o 8.30 hod. sa na obecnom úrade v Klokočove – zasadačka OÚ - uskutoční predrokovanie zaradenia navrhovaného územia SKUEV2101 Klokočovské rašeliniská do národného zoznamu území európskeho významu.

Program predrokovania:
1.    Základné údaje o navrhovanom území
2.    Podrobnosti o navrhovanej ochrane
3.    Obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia navrhovaného územia do národného zoznamu
4.    Spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
5.    Informácia o možnosti zapojenia vlastníkov, správcov, nájomcov do manažmentu navrhovaného územia a finančné nástroje
6.    Diskusia
7.    Vyjadrenie vlastníkov, správcov, nájomcov dotknutých pozemkov k zaradeniu navrhovaného územia do národného zoznamu

Jedná sa o nasledovné lokality:
  Ćítať celý článok ... 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark