Nástroje pre uľahčenie prístupu

Oznamujeme občanom, že na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-staskov je zverejnené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Staškov“.
Do tohto oznámenia môžu občania nahliadnuť v kancelárii Ing. Gajdičiarovej v úradných dňoch od od 7.30 do 15.00 hod..
Z oznámenia si môžu občania robiť odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Písomné stanovisko môžu občania doručiť Okresnému úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od zverejnenia oznámenia.

Zverejnené: 8.4. 2016

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark