Nástroje pre uľahčenie prístupu

Dňa 24.02.2016 - 10.03.2016 boli odobraté vzorky vody na obecných vodovodoch: Vrchpredmier, Kýčery – Zajacovia, Pantokovia, na hydroanalytické rozbory.
Oznamujeme občanom, že hydroanalytické rozbory vody na všetkých obecných vodovodoch vyhovujú požiadavkám Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z..
Protokoly o skúške č. 293,294,295/2016/PV sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v Klokočove u p. Koniarovej Anny.
Tieto rozbory sa predkladajú Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Čadci a Obvodnému úradu ŽP v Čadci na vedomie v zmysle zákona č.442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch.
Rozbory vody sa vykonávajú pravidelne, podľa schváleného harmonogramu.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark