Nástroje pre uľahčenie prístupu

Oznamujeme občanom, že Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v katastrálnom území Klokočov je zapísaný. Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor už bude vydávať listy vlastníctva k parcelám, ktoré boli vysporiadané v rámci ROEP.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark