Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf
595,345 kb  
Rozhodnutie o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov
v katastrálnom území Klokočov

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark