Nástroje pre uľahčenie prístupu

Oznamujeme občanom, že Žilinský samosprávny kraj spracoval „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020“.
Strategický dokument, ktorý môžete pripomienkovať je zverejnený na stránke obstarávateľa - www.zask.sk a taktiež na stránke www.enviroportal.sk.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark