Nástroje pre uľahčenie prístupu

Označenie zodpovednej osoby a spôsob podávania podnetov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 11 ods. 5) zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je hlavný kontrolór Obce Klokočov zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Podávanie podnetov v Obci Klokočov v zmysle vyššie uvedeného zákona je možné
týmito spôsobmi:
- poštou alebo osobne do podateľne Obce Klokočov, 023 22 Klokočov č.962, v uzatvorenej obálke s označením  "Neotvárať, podnet pre hlavného kontrolóra",
- e-mailom na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark