Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, IČO 00314048, zastúpená starostkou Veronikou Haferovou, v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory.

Predmet nájmu:
•    nebytové priestory – strihacia miestnosť o výmere 11,50 m2 podlahovej plochy,  nachádzajúce  sa  v budove Obecného  úradu  Klokočov č.s. 962
Účel využitia: prevádzkovanie kaderníctva
Doba nájmu: na neurčito
Minimálna výška nájomného:  10,00 Eur ročne/m2 + náhrada za skutočne spotrebované energie a vodu
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 20.02.2015

Bližšie informácie a úplne znenie zámeru prenájmu nebytových priestorov nájdete tu (formát .pdf, veľkosť - 54,623 kb).

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark