Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obecný úrad v Klokočove  upozorňuje občanov, ktorí majú spísané návrhy v rámci projektu ROEP, aby najneskôr do 31. marca 2015 doložili overené geometrické plány a podpisy všetkých známych vlastníkov ku návrhom.
Tí, ktorí do 31. marca 2015 nedoložia potrebné doklady, bude im vyhotovené zamietavé rozhodnutie z Okresného úradu Čadca – katastrálny odbor.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark