Nástroje pre uľahčenie prístupu

Dňa 15.10.2014 boli odobraté vzorky vody na obecných vodovodoch: Pantokovia,  Kýčery – Zajacovia, Janeskovia, Vrchpredmier na hydroanalytické rozbory.

Oznamujeme občanom, že hydroanalytické rozbory vody na všetkých obecných vodovodoch vyhovujú stanoveným ukazovateľom na pitnú vodu.

Protokoly o skúške sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v Klokočove u p. Koniarovej Anny.
Tieto rozbory sa predkladajú Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Čadci a Obvodnému úradu ŽP v Čadci na vedomie v zmysle zákona č.442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch. Rozbory vody sa vykonávajú pravidelne, podľa schváleného harmonogramu.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark