Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf
65,264 kb  

Miestna volebná komisia v Klokočove podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala kandidátov, ktorých zoznam nájdete tu.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark