Nástroje pre uľahčenie prístupu

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v  Klokočove podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 09. septembra 2014 č. 344/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Klokočove bude mať deväť (9) poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Klokočove, dňa 09. septembra 2014

Ľuboš Stríž
starosta obce

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark