Nástroje pre uľahčenie prístupu

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY MV SR - odbor štátnych hraníc Vám oznamuje, že firma ISS Facility Services spol. s. r. o. bude v mesiacoch september až november vykonávať čistenie hraničného pruhu na štátnej hranici v katastri obce Klokočov. Zamestnanci firmy budú mať preukaz na výkon prác súvisiacich so správou štátnych hraníc a na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnosti nachádzajúcich sa na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti, ktoré sú vydané podľa Zákona 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark