Nástroje pre uľahčenie prístupu

Oznamujeme občanom, že Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, ako štátna príspevková organizácia, so sídlom Tajovského 8/B, 974 01 Banská Bystrica sa rozhodla za účelom poskytnutia ochrany niektorým oblastiam ponúknuť vlastníkom, resp. spoluvlastníkom uzatvorenie kúpnej zmluvy za účelom odkúpenia nehnuteľností a následne ich zaradenie do sústavy Natura 2000. Taktiež Štátna ochrana prírody plánuje manažmentové opatrenia na vybraných pre ochranu prírody významných lokalitách v rámci pripravovaného projektu realizovať podľa stavu biotopov ( pozemkov ) kosenie, výruby náletových drevín, výruby nežiadúcich drevín a krov a odstraňovanie ( odvoz ) biomasy.
Z tohto dôvodu sa dňa  02.09. 2013 o 15. 00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Klokočove uskutoční stretnutie zástupcov Štátnej ochrany prírody a občanov, ktorým bude celý zámer predstavený a vysvetlená ponuka.

 

Navrhnuté pozemky na výkup:
Lokalita Marejkovci I.:  CKN 10006/1, 10006/2, 10005, 10004/1, 10004/2, 9984, 9983, 9974, 10009
Lokalita Marejkovci II.: CKN 9847, 9848, 9849, 9851, 9846, 9216
Lokalita Biely Kríž: CKN 10269, 10268/1
Lokalita Jančíkovci: CKN 10226, 10224, 10223/1, 10223/2
Lokalita Vrchpredmier: CKN 5200, 5201
Lokalita Polková: CKN 5682/1, 5681, 5675, 5679, 5676/2, 7036/2, 7036/1, 5678, 5677, 5680/1
Lokalita Zajacovci I.: CKN 9001
Lokalita Zajacovci II.: CKN 9025, 9026, 9027, 8804
Lokalita Zajacovci III.: CKN 8753, 8754, 8751, 8752, 8750, 8837, 8840/2, 8783, 8782, 8770, 8772
Lokalita Hrubý Buk: CKN 8931, 8694, 8693, 8692, 8691, 8690, 8603, 8604, 8605, 8606, 8619, 8620, 8621
Lokalita Cudrákovci I.: CKN 8154, 8155, 8152, 8158/1, 8157/2
Lokalita Cudrákovci II.: CKN 8159, 8157/1, 8156
Lokalita Dedičovci: CKN 8508, 8498, 8497, 8490, 8489, 8487, 8486, 8488, 8492, 8476, 8474, 8473, 8491, 8475, 8462/2
Lokalita pri Olešňanke: CKN 8537, 8536, 10744, 10745, 10748, 10757, 10750, 10758, 10751, 10752, 10753, 10754, 10755, 10756


Manažmentové opatrenia ( kosenie,..)
Lokalita: Cudrákovci-dolná časť, Cudrákovci-stredná časť I., Cudrákovci-stredná časť II., Dedičovci, Pri Olešňanke, Jarošovci II., Marejkovci, Muřínkový vrch, Polková I., Polková II. 

Občania – vlastníci horeuvedených pozemkov môžu nahliadnuť do tohto materiálu u Ing. Gajdičiarovej v stránkových  dňoch pondelok až streda a piatok od 7.30 hod. do 15.00 hod.

pdf
21,794 kb  

Udelenie predbežného nezáväzného súhlasu/nesúhlasu vlastníka, resp. spoluvlastníka s uzavretím kúpnej zmluvy

pdf
40,104 kb  

Udelenie súhlasu/nesúhlasu vlastníka (užívateľa), resp. spoluvlastníka s manažmentovými opatreniami

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark