Nástroje pre uľahčenie prístupu

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás pozývam na otváranie obálok „Kritéria“ na deň 09.08.2013 o 15,oo hod. verejnej súťaže, na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky:
„Prestavba, prístavba a nadstavba 4 – triednej základnej školy na bytový dom s 15 bytmi, Klokočov“

Čítať celý článok...

 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark