Nástroje pre uľahčenie prístupu

 

Obecný úrad v Klokočove, okr. Čadca v spolupráci s povereným úradným veterinárnym lekárom: MVDr. Mudríkom pozývajú chovateľov psov starších ako 3-mesiace na pravidelné očkovanie proti Besnote, ktoré sa uskutoční dňa: 11. júla 2013 t.j. vo štvrtok.
Chovatelia spoločenských zvierat majú možnosť využiť akčnú ponuku dať svoje zviera označiť pri očkovaní mikročipom za 10 eur. Túto povinnosť im ukladá §3 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti. Prechodné obdobie, dokedy musí byť každé spoločenské zviera nezameniteľne označené končí 30. septembra 2013. Čipovanie svojim spôsobom pripomína vakcináciu a trvá asi 2 sekundy.

Harmonogram očkovania:

Hrubý Buk – Kasino o 8:00 hod.
Hlavice-Rieka o 8:30 hod.
Hlavice – obchod u Gaľusa o 9:00 hod.
Hlavice – obchod u Gaška o 9:30 hod.
Klín-Požiarna zbrojnica – Pavlík o 10:30 hod.
Obecný úrad Klokočov o 11:00 hod.
Kornica – Šamaj o 12:00 hod.
Nižné Riečky – Píla o 12:45 hod.
Vyšné Riečky – Bufet Banetka o 13:15 hod.

Očkovanie sa uskutoční za úhradu 5,0 € za jedného psa. Poplatok zahŕňa očkovanie, známku a potvrdenku o očkovaní za rok 2013. Majiteľ psa si môže zakúpiť očkovací preukaz za 0,40 €. Nerešpektovanie povinnosti chovateľa psa ustanovené v §17 Zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti je priestupkom podľa §48 citovaného zákona. V prípade, že máte záujem o čipovanie vyplňte registračnú kartu na pozvánke, ktorú doneste so sebou.

Za OÚ : Ing. Gajdičiarová

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark