Nástroje pre uľahčenie prístupu

Oznamujeme občanom že si môžu vyzdvihnúť rozhodnutie na daň z nehnuteľností, daň za psa u Ing. Gajdičiarovej a rozhodnutie na poplatok za odpad u PhDr. Kataríny Plešivčákovej.
Touto cestou vyzývame občanov, aby v rámci úspory vysokých nákladov za vývoz odpadu separovali odpad podľa zvozového kalendára na r. 2013. Vrecia potrebné na separovanie odpadu si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade bez finančného poplatku.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark