Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že na úradnej tabuli OÚ visí Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011-2015".  Do tohto oznámenia môžu občania nahliadnúť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie je občanom sprístupnené po dobu 14 dní.
Uvedené oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke  http://eia.enviroportal.sk/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2011-2015

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark