Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov oznamuje, že prebieha opis  spotreby obecnej vody. Stav vodomeru nahláste v pracovných dňoch na Obecný úrad telefonicky alebo osobne na č.t.: 041/43 58 110 kl. 15, 041/43 58 110 kl. 11 . Nahlásiť treba:

Meno a priezvisko: ......................................
č. domu: .....................................................
stav vodomeru:    .......................................


Milan Krenželok, vodár

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark