Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vážení spoluobčania, na základe požiadavky starostu obce Ľuboša Stríža a poslancov Obecného zastupiteľstva v Klokočove Vás žiadame o Váš názor:

Čo s budovami, ktoré sú vo vlastníctve obce?

Sú to budovy:
A/ bývalá budova MŠ Klokočov Hlavice
B/ bývalá ZŠ Klokočov Hlavice
C/ bývalá budova Polície vo Vrchpredmieri

Nakoľko Obec Klokočov vynakladá nemalé finančné prostriedky na spotrebu el. energie, na kúrení a údržbu, je potrebné riešiť, čo ďalej s týmito budovami.
Obrátili sme sa na Vás, aby ste uviedli svoje názory, námety, návrhy a riešenia.

Vyhodnotenie ankety
Dňa: 24. 05. 2012
Prítomní pri vyhodnotení ankety: Vlasta Kašíková, Alena Brezinová,PhDr.Katarína Plešivčáková

1. Súhlasili by ste s predajom týchto budov?
a/ áno, odpovedalo 54 respondentov
b/ nie, odpovedalo 26 respondentov
c/ neodpovedal 1
d/ prečo áno 
             - áno, lebo chátrajú – 5
             - áno, ale okrem budovy Vrchpredmier – 5
             - áno, aby sme získali peniaze – 3
             - áno, lebo sú nevyužívané – 3
             - áno, ale obec to nevie využiť - 1
             - áno a za peniaze niečo urobiť - 1
             - áno, predať, ale len niektoré - 1
             - áno, vznikajú s nimi zbytočné náklady - 1
             - áno, ale predať len bývalú MŠ Hlavice – 1
             - áno, lebo nie je žiaden záujem o prenájom – 1
             - áno, predať za znalecké posudky – 1         
             - áno, na využitie soc. služieb – 1
             - áno, pomôže to k fin. zlepšeniu obce – 1
             - áno, je to dobrý nápad Obecného úradu – 1
             - áno, prefinancovať v tej časti obce v kt. sídli budova – 1
e/ prečo nie
             -
zriadiť dom pre seniorov ( Vrchpredmier) – 8
             - vybudovať bytovku na Hlaviciach – 1
             - za pomoci eurofondov zriediť obecné podniky – 1
             - v žiadnom prípade nepredávať – 1

2. Tieto budovy budú predané podľa znaleckých posudkov a za získané fin. prostriedky obec plánuje:
a/ neodpovedalo – 40
b/ rekonštrukcia miestnych komunikácii – 23
c/ vykúpiť pozemky pod nový cintorín – 15
d/ postaviť dom smútku – 12
e/ výmena kotla, nakoľko tento kotol je v súčasnosti predimenzovaný. Znížili by sa tak náklady na vykurovanie Obecného úradu, ZŠ, MŠ, ŠJ, telocvične a bytoviek. Výmenou nového kotla by sa ušetrili fin. prostriedky a nezaťažovali by v budúcnosti fin. rozpočet obce – 7
f/ dražba, lebo môžu byť znalecké posudky podhodnotené – 1
g/ prečo odkúpiť, je to verejný záujem – 1
h/ predať za rozumnú cenu – 1
i/ využívať hroby nad 40 rokov – 1
j/ postačuje chladiaci box - 1


3. Napíšte svoje návrhy, námety, ako by bolo podľa Vás najvýhodnejšie využiť fin. prostriedky  za odpredaj týchto budov
-  neodpovedalo – 27
-  dokončenie ihriska Kašanka – 13
-  rekonštrukcia miestnych komunikácii – 12
-  vybudovať dom smútku – 5
-  vybudovať cintorín – 5
-  vykúpiť pozemky pred OÚ – detské ihrisko a športový areál - 4
-  Vrchpredmier – dom pre seniorov – 2
-  nerozpredávať – 2
-  verejné osvetlenie – 2
-  verejný rozhlas – 2
-  vybudovanie autobusovej zástavky – 2
-  vybudovať športový areál pod Dedičom – 2
-  vybudovať niečo, z čoho budú mať úžitok všetci občania – 2
-  prenájom – 1
-  šetrenie, nie budovanie a užívanie si – 1
-  v každej časti obce by sa malo niečo vybudovať – 1
-  dražba, neklesnúť pod znalecký posudok – 1
-  postaviť kultúrny dom – 1
-  nepredať pod cenu – 1
-  rozšíriť vodovod – 1
-  pri úprave a výstavbe týchto budov vytvoriť nové pracovné príležitosti – 1
-  rekonštrukcia šatní pri ihrisku Kašanka – 1
-  vybudovanie zastávky smer Kornica-Ostrava – 1
-  výmena kotla - 1

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark