Nástroje pre uľahčenie prístupu

Stav obyvateľov k 31.12.2011:

  • počet obyvateľov: 2384
  • z  toho: 1177 mužov a 1207 žien
    detí do 15 rokov: 358

Za rok 2011

  • narodených detí: 16
  • zomretých: 36

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark