Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že Obci Klokočov bolo vydané Obvodným úradom pre CD a PK v Čadci „Povolenie„ na čiastočnú uzávierku cesty III/487022 Staškov-Klokočov od km 8,4 po km 9,2 „Rozhodnutie„ na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie III/ 487022 v termíne od 1.1. 2012 do 31.5. 2012.
Jedná sa o trasu od Hlavice – Gaľus po Hlavice – Rieka, kde sa robia výkopové práce na rozšírení obecného vodovodu.
Prosíme občanov a vodičov o ohľaduplnosť a trpezlivosť pri premávke na pozemnej komunikácii počas  výkopových prác na obecnom vodovode.
„Povolenie„ na čiastočnú uzávierku cesty III/487022 Staškov-Klokočov od km 8,4 po km 9,2.
Strana 1 
Strana 2

„Rozhodnutie„ na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie III/ 487022 v termíne od 1.1. 2012 do 31.5. 2012.
Strana 1
Strana 2
Strana 3

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark