Nástroje pre uľahčenie prístupu

Verejnou vyhláškou zo dňa 25.5. 2010 vyhlásila Správa katastra v Čadci konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Klokočov. Nakoľko je v obci zapísaný register vlastníckych práv, môže sa pokračovať v ROEPe.
Zhotoviteľom je firma GEODET-AT, s.r.o. Skalité.
V ROEPe budú riešené osady a intravilán obce. Vysporiadanie pozemkov sa týka len fyzických osôb.

Celý projekt ROEP je rozdelený na 4 etapy:

Čítať celý článok ...

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark