Nástroje pre uľahčenie prístupu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zakazuje pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakladať a udržiavať otvorené ohne dňom zverejnenia až do odvolania.

Celé znenie zákazu nájdete tu:
prvá strana zákazu
druhá strana zákazu

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark