Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obecný úrad v Klokočove upozorňuje občanov (vlastníkov, užívateľov a nájomcov pozemkov), aby si vyčistili pozemky okolo potokov, čím sa predíde povodniam. Povinnosťou každého občana je podľa zákona č. 543/2002 Z.z. predchádzať výskytu a šíreniu burín a nánosov drevín. Pri nesplnení tejto povinnosti môže obec uložiť pokutu. Dávame do pozornosti, že obecný úrad už niektoré lokality v blízkosti potokov vyčistil, pričom drevnú hmotu z čistenia si môžu občania ponechať. V záujme všetkých by mala byť čistá a upravená obec k čomu môžete prispieť i vy!


Opätovne dávame do pozornosti občanom, že si môžu podávať návrhy k projektu ROEP a to vždy v utorok v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. u Ing. Gajdičiarovej. Bližšie informácie na stránke obce, na vývesných tabuliach obce.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark