Nástroje pre uľahčenie prístupu

 

Obecný úrad v Klokočove oznamuje, že starosta obce Ľuboš Stríž v spolupráci so Sociálno-zdravotnou komisiou organizuje dňa 23. 08. 2011 jednodňový výlet do Rajeckých Teplíc pre deti zdravotne ťažko postihnuté spoločne s doprovodom, pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín, pre siroty, polosiroty a pre iné osoby po individuálnom posúdení.
Doprovod detí je nutný v sprievode zákonného zástupcu.
Autobusová doprava bude zabezpečená na náklady Obecného úradu, iné náklady si hradí každý sám.

Dňa 23.08.2011 odchod autobusu od Obecného úradu o 08.00 hod.

Predbežný program:
►  privítanie primátorom na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach p. Ing. Petrom Dobešom
► obhliadka mesta Rajecké Teplice
► návšteva kúpaliska a kúpeľov v Rajeckých Tepliciach

V prípade záujmu sa treba prihlásiť na mob. starostu: 0903 431 789,  alebo osobne na Obecnom úrade v kancelárii I. kontaktu u p. Menšíkovej

Uzávierka prihlášok do: 12. 08.2011

Tešíme sa spoločne na výlet !!!

pdf
22,33 kb
Oznam o výlete pre vytlačenie

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark