Nástroje pre uľahčenie prístupu

Oznamujeme občanom, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, komunálnom odpade, vodnom, na nájomnom, kúrení, prípadne iné nedoplatky voči obci za rok 2010 a minulé roky, aby tieto nedoplatky uhradili do 30. júna 2011, v opačnom prípade obec zverejní zoznam neplatičov na úradnej tabuli, internetovej stránke obce. Občania majú možnosť do 30. júna 2011  prísť na obecný úrad dohodnúť sa na splátkovom kalendári. Zoznam neplatičov bude posudzovať sociálna komisia.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark