Nástroje pre uľahčenie prístupu

vodaDňa 31.5.2011 boli odobraté vzorky vody na obecných vodovodoch: Pantokovia, Kýčery-Zajacovia, Janeskovia, Vrchpredmier na hydroanalytické rozbory.
Oznamujeme občanom, že hydroanalytické rozbory vody na všetkých obecných vodovodoch vyhovujú stanoveným ukazovateľom na pitnú vodu. Protokoly o skúške sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v Klokočove u p. Martiny Brezinovej.
Tieto rozbory vody sa predkladajú Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Čadci a Obvodnému  úradu ŽP v Čadci na vedomie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch. Rozbory vody sa vykonávajú pravidelne, podľa schváleného harmonogramu.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark